Велико Търново

Местният портал на Велико Търново

Международен ден на телекомуникациите

Събитие
Международен ден на телекомуникациите
Дата
17.05.2022

Реклама